تلسکوپ

تلسکوپ

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

تلسکوپ

تلسکوپ یکی از تجهیزات ستاره شناسی که جهت مشاهده دقیق ستارگان مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع تلسکوپ:
تلسکوپ ساده
تلسکوپ آماتور
تلسکوپ پیشرفته